Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit
Gabariti in etažnost Maketa enonadstopne stanovanjske hiše

Gabariti in etažnost

Gabariti, etažnost, orientacija. Tloris stavb je vedno vzdolžen pravokotnik z običajnim razmerjem stranic približno od 1:1,2 do 1:1,5. Njego- vo obliko je narekovala orientacija stavb, po drugi strani pa je bil vzrok tehnične narave.

Stropna in strešna konstrukcija iz lesenih tramov imata omejen razpon nekje do šestih metrov. Običajna dolžina zunanje krajše stranice tlorisnega pravokotnika je šest do sedem metrov, notranja dobrih pet do šest metrov. V naseljih, kjer so bili s prostorom vedno na tesnem, je tloris pravokotnika večkrat prilagojen težavnemu terenu in komunikacijam, sosednjim stavbam in mejam parcel, kar je pripeljalo do zanimivih stavbnih oblik.

Prevladujejo enonadstropne hiše. Pozno, verjetno šele od druge polovice 19. stoletja so se nekatere stanovanjske hiše povišale za mansardo in redkeje za drugo nadstropje. Pogosto je spodnja, kletna etaža vkopana v teren. Etaže so nižje od tistih, ki jih zahteva nova zakonodaja, tako da je povprečna višina enonadstropne hiše pet metrov do strešnega venca.

Idejni prikaz dvonadstropne stanovanjske hise1Idejni prikaz enonadstropne stanovanjske hišeIdejni prikaz dvonadstropne stanovanjske hise2Idejni prikaz enonadstropne stanovanjske hiše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiše so orientirane z daljšima stranicama v smeri vzhod–zahod, sever–jug ali jugovzhod–severozahod tako, da se glavna fasada, kjer je največ odprtin, odpira proti zavetrni in osončeni južni, jugozahodni ali zahodni strani. Lokacija naselij na pobočjih je bila vedno premišljeno izbrana na južnih in zahodnih legah.

Posegi v naseljih

Vsaka novogradnja in dozidava v naseljih, ki ne upošteva obstoječe tlorisne mreže, višinskih omejitev in zakonitosti stavbnega oblikovanja, prinaša nered in degradacijo naselja, kar nazorno prikazujejo primeri na naslednjih fotografijah.

Pri naseljih se varuje tudi njihova podoba v prostoru (pokrajini), zato se morajo ohraniti obstoječi višinski gabariti in etažnost. Nadzidave stavb so mogoče le izjemoma, v primerih, ko pomeni tak poseg logičen zaključek neke stavbne celote in ne ruši ravnovesja znotraj naselja.

Maketa dvonadstropne stanovanjske hiseMaketa dvonadstropne stanovanjske hiseMaketa tipične sodobne dvonadstropne stanovanjske hiše

Spoštovanje obstoječe tlorisne mreže in višinskih gabaritov prispeva k ohranitvi tradicionalnega vaškega reda, ta pa ohranja prostorsko logiko, lepoto, slikovitost, človeško mero in posledično prijetnost bivanja v takem ambientu.

Novogradnje zunaj naselij

Da bi novogradnje zunaj naselij sledile lokalni arhitekturi, morajo ohraniti tloris pravokotnika. Ta je lahko večji, vendar krajša stranica ne sme presegati 8 metrov pod strešnim vencem, stranici pa morata ohraniti enako razmerje kot pri tradicionalni hiši. Za enodružinsko hišo, zgrajeno v dveh etažah, bi moral zadostovati tloris zunanjega pravokotnika do 7 x 10 metra. Morebitni deli stavbe, ki presegajo osnovni tlorisni pravokotnik, morajo biti nižji od osrednje stavbe, prislonjeni k zadnji ali eni od stranskih fasad. Osrednja stavba vedno dominira, njena glavna fasada pa mora ostati čista. Omejiti se morata tudi višina in etažnost. Primerna je etažnost P + 1 oziroma P + 1 + M, če je stavba s spodnjo etažo vkopana v teren.

Idejni prikaz dvonadstropne stanovanjske hise1Idejni prikaz dvonadstropne stanovanjske hise2Idejni prikaz dvonadstropne stanovanjske hise3

Idejni prikaz dvonadstropne stanovanjske hiše

Logo ZVKDS iz vsebine Prironika o suhozidni gradnji

logo revitas obrezan

REVITAS - Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju je čezmejni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 (IPA – instrument predpristopne pomoči).

More in this category: « Zunanja pojavnost Istrska cerkev »

Novo na portalu

cache/resized/ebb94b257960895cdfdbda8edc9d4c87.jpg
Pisana zgodovina
cache/resized/b0bdb1262f09d9c5ca9adc1f09643025.jpg
Cerkve in samostani
cache/resized/95066bfe644a116f2305acfb85334b81.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/7fab58af1da98b2094a8c5a5ad4e5385.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/f81933ad0f622d1024d7e93d8b80f49c.jpg
Kulturne znamenitosti

Na strani je 54 gostov in ni članov .

Top