Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit
Osnovna pravila in vodila Delno obnovljena Grondalova domačija v Abitantih

Osnovna pravila in vodila

V nadaljevanju bodo podani pogoji za fizične posege na kamnitih stavbah na območjih naselbinske dediščine po metodah spomeniškovarstvene doktrine. Izmed devetih znanih metod smo na tem mestu izbrali tri,

ki so tehnične narave in so uporabne pri sanaciji/obnovi kamnitih zidov, temeljev ometov, streh, strešnih vencev, dimnikov, baladurjev, stavbnega pohištva, tlakov in drugih elementov. Različne metode se predlagajo za posamezne stavbe, glede na njihovo stanje, stopnjo zavarovanosti in cilje obnovitvenih posegov.

Konservacija obsega najosnovnejše redno vzdrževanje, po potrebi vezano na zamenjavo uničenih delov in na konsolidacijo ohranjenih stavbnih delov. Je najosnovnejša in najpomembnejša varstvena naloga brez obsežnejših obnovitvenih posegov.

Tloris pritličja Grondalove domačije v ABitantihTloris pritličja Grondalove domačije v ABitantih

Rekompozicija (anastiloza) je metoda, s katero se porušeni izvirni deli postavljajo na originalno mesto in v svojo prvotno funkcijo. Tako se kulturni dediščini delno ali v popolnosti vrača izvirna oblika.

Grondalova domačija v Abitantih - zahodna fasada

Rekonstrukcija je postopek ohranitve stavbne dediščine, s katero se obnavlja stavba ali stavbna celota, ki je bila popolnoma ali v večjem delu porušena. Pomeni popolnejši in radikalnejši postopek od restavracije, pri katerem je novih stavbnih delov sorazmerno večji del kot avtentičnih. Pri rekonstrukciji stavbne dediščine lahko uporabimo dve metodi, ki se zelo razlikujeta; prva je v smislu replike, druga je novogradnja, ki je z lego, volumnom, ambientom ali drugimi značilnostmi usklajena s historičnim okoljem.

Shema iz idejnega nacrta revitalizacije AbitantovShema iz idejnega načrta revitalizacije Abitantov

Četrta metoda: adaptacija – revitalizacija je ena od najučinkovitejših metod sodobnega varstva in obnove stavbne dediščine, ki se s spremembo funkcije in s samo vključitvijo v sodobno življenje izvaja ob drugih metodah. Uporabna je za vse stavbe. Kot »krovna« metoda vključuje druge metode tehnične narave. Stavbam določa vsebino, kar ima odločujoč vpliv na ureditev notranjih prostorov. Uporablja se predvsem pri posameznih stavbah s statusom kulturnega spomenika, tudi če so te stanovanjske. Na območju naselbinske dediščine jo je pri adaptacijah stanovanjskih enot težje uveljaviti, je pa toliko koristnejša pri vnosu kulturne, turistične ali druge javne funkcije.

Logo ZVKDS iz vsebine Prironika o suhozidni gradnji

logo revitas obrezan

REVITAS - Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju je čezmejni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 (IPA – instrument predpristopne pomoči).

More in this category: « Kaj lahko stori država

Novo na portalu

cache/resized/2b0220451323c657bff424128f4c2e0b.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/ccaa06b732b04cfa1c3fbf42c26b2aa6.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/f9ddf6351f21430ea86e90da7faa6ef4.jpg
Zgodovinski kraji, gradovi in utrdbe
cache/resized/d88d9fe8b5e1a677c1a569cd33ab8984.jpg
Slovenska istra
cache/resized/ab03b41f423d0b604a07060646c54e6c.jpg
Slovenska istra
cache/resized/27c31facb3d18470141cf5e4bb92f316.jpg
Skozi zgodovino

Na strani je 449 gostov in ni članov .

Top