Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Koper rotunda sv. Janeza Krstnika (krstilnica)

Rotunda Janeza Krstnika se danes imenuje Rotunda Karmelske matere božje, imenovali pa so jo tudi Rotunda Carmine

Zgrajena je v romansko-gotskem stilu. Krstilnica je bila zgrajena v 10. in 12. stoletjem in je ohranila značilnosti romanske arhitekture. Na obodu  je 16 lizen, trojne slepe arkade in okna.  Arhitektura krstilnice se je v stoletjih spreminjala, saj je bila podvržena številnim posegom, predvsem v obdobjih romanike, gotike in baroka.

Osrednja sakralna stavba, ki je po svoji ohranjeni zasnovi krstilnica stoji ob severni strani stolnice, med Titovim trgom in Brolom. Stavbo uvrščamo med najstarejše arhitekturne spomenike mesta, saj je bila nekoč del nekdanjega romanskega skaralnega kompleksa, ki je vključeval baziliko s kripto, krstilnico in samostojno stoječi stolp – zvonik.

Cerkveni kompleks, zgrajen po vzoru oglejskega, so postavili oglejski patriarhi v času, ko so vladali Kopru in ustanovili škofijo. V bližini cerkve, ob današnji Trubarjevi ulici, je stala patriarhova palača, od katere se je do današnjih dni ohranil le njen manjši del, imenovan Patriarhov stolp.

Najstarejša znana upodobitev objekta v obliki tlorisa se nahaja v najstarejšem ohranjenem načrtu mesta Koper iz l. 1619. Ohranjene so tudi risbe in fotografije notranjščine in zunanjščine baročno predelane kapele.

Temeljitejše predelave je doživela okoli leta 1317, ko je bila zgrajena nova opečena kupola in poslikana s podobo Kristusa Pantokratorja, dopolnjen glavni vhod s trikotno konzolno strešico in napisnimi ploščami. Kasneje je krstilnica doživela baročne predelave, še posebej v notranjščini; med letoma 1933 in 1935 je bila krstilnica obnovljena po načrtih arhitekta Ferdinanda Forlatija. Odstranjene so bile stavbe v njeni okolici, v notranjščini pa vsa baročna stenska dekoracija. Dela niso bila dokončana zaradi pomanjkanja financ in bližajoče se vojne. Od leta 1976 je bila krstilnica zaradi slabega stanja zaprta, saj je bila nujno potrebna obnove. Obnovitvena dela so potekala postopoma tako, da je obnovljena krstilnica v letu 2005 bila ponovno odprta.

Vir:

Jože Pegan – prospekt krstilnice

http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=238

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-SSCHAXQQ/5dfbb278-2b0e.../PDF

 

Read 4001 times