slhrendeit

Obrambna črta na kraškem robu

Obrambni stolpi in utrjene jame  na kraškem robu predstavljajo kompleks z vasmi: Socerb, Osp, Gabrovica, Rožar, Črni Kal, Loka, Podpeč, Hrastovlje, Zazid in Rakitovec.

 

To arhitekturo obrambnega značaja je treba povezovati z zgodovinskim dogajanjem in mejami, ki so se v zgodovini Slovenske Istre pogosto menjavale, še bolj pa lastniki ozemelj in njihove države.

V času najhujših turških vdorov v Istro (med leti 1470 in 1502) so bili zgrajeni tabor v Hrastovljah, jama Podpeč, jama Črni Kal ter Grad pri Gradinu. Obrambni stolpi so povezani od kraškega roba naprej v notranjost hribovite Istre, kjer sta se ohranili utrdba v Kubedu in obrambna stolpa pri Gradinu. Kraški rob in Breg sta vedno imela strateški pomen: lokalno sta ločevala dva svetova, lokalno flišno Istro in apnenčasti Kras, v širšem smislu pa Sredozemlje od celine.

Tekst: Salvatore Žitko

logo projekt postravitve inf tabel

Projekt »POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL IN INFO PANOJEV OB KULTURNIH ZNAMENITOSTIH V ZALEDJU MESTNE OBČINE KOPER« delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Za vsebino projekta je odgovorna Mestna občina Koper. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Last modified on ponedeljek, 27 januar 2020 17:32