Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Parecag

Parecag je razpršeno naselje, ki se razteza po dokaj strmih pobočjih dvignjenih nad Sečoveljskimi solinami.

V Parecagu je skupaj 910 prebivalcev, 361 gospodinjstev (povprečna velikost 2.6 os/gosp) ter 410 stanovanjskih stavb (povprečno 1.5 os/stan). Vas, kot večina Slovenskega primorja, stoji na flišu (laporji in peščenjaki). Posamezne dele vasi med seboj delijo oljčni nasadi in sadovnjaki, večje površine ob robu vasi pa zasedajo vinogradi. Je razloženo, večinoma urbanizirano naselje z več kot 1.000 prebivalci v Slovenski Istri, ki upravno spada pod Občino Piran. H kraju spadajo tudi zaselki Čedola, Gocan, Gorgo, Nargocan in Špilugola.

Se pritožim. Kaj ne zna o tem naselju nihče nič povedati in objaviti, da je dostopno na medmrežju? Razen Türkovega "skromnega gospodarskega poslopja".

1000 ljudi da nima kaj povedati o sebi, da nima svojega bivanja, ne bitja? Za nas je to pravo razkošje. Ali kot se je začudil neki indijski študent v Hannovru okoli Slovenije. Kako morete imeti za dva milijona ljudi na svetu svojo državo? Po parecaško že ne!

Gibanje števila prebivalcev:

Leto:            2002 2011 2014 2015  2022
Število preb:  910  986  1004 1008  1049

Tekst: Vinko pisar

Vir:
wikipedia, prosta enciklopedija – naselje Parecag
Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2022.

Read 2083 times četrtek, 16 marec 2023 20:27