slhrendeit

Semedela cerkev sv Marije od Zdravja

Cerkev sv. Marije od Zdravja je bila zgrajena v letu 1640 kot votivna cerkev v zahvalo za rešitev pred epidemijo kuge, ki je v Kopru divjala v letih 1630/31.

Po preklicu začetne namere o izgradnji zahvalnega oltarja v stolnici so se predstavniki plemstva in škofije odločili, da postavijo votivno cerkvico na kraju, kjer se je nahajala pokopna jama za okoli 1800 žrtev kuge. V okolici cerkvice se je nato oblikovalo tudi stalno pokopališče, ki je bilo v rabi do odprtja novega pokopališča v Škocjanu leta 1811.

Zaradi vedno večjega števila vernikov je cerkvica postala premajhna. 11. decembra 1854 je gospa Maria Volpi zaprosila za dovoljenje, da se na njene stroške poveča in preuredi cerkev v obliki latinskega križa, s stranskima kapelama. Načrt je izdelal ing. Domenico Pulgher. Dela so bila zaključena 9. oktobra 1855. Zadnja obnova fasade in strehe je bila opravljena v letu 1984.

Razglednica Semedele iz leta 1909Razglednica Semedele iz leta 1909

V zadnji epidemiji kuge v letih 1630 do 1631 je tu umrlo 1927 ljudi in od teh je bilo 1831 pokopanih v Semedeli, 96 pa ob bolnici Lazaret.

Oltarna slika predstavlja Božjo mater Devico Marijo, ki časti Sveto Trojico zaradi prenehanja strašne bolezni, angela – božjega poslanca, ki osvobaja okužene, ter druge angele, ki blažijo plamene duš v vicah. To sliko je naslikal Guidotto Guidotti iz Benetk.

V desni kapeli je sakrofag iz istrskega marmorja, v katerem so shranjeni posmrtni ostanki škofa Bonifacija Da Ponte, ki je umrl 6.1.1810. Bil je zadnji koprski škof preden je bila koprska škofija v 19. stoletju ukinjena in spojena s tržaško.

V levi kapeli je znamenita slika someščana B. Gianellija iz leta 1856, ki prikazuje škofa Bonifacija pri podeljevanju sv. birme.

Semedela Cerkev Marije priprošnjice za zdravjeSemedela Cerkev Marije priprošnjice za zdravje

Vsako leto se ob obletnici posvetitve cerkve zbere italijanska manjšina. Ob tej priložnosti se vrnejo mnogi, ki so morali po vojni zbežati v Italijo.

Vir: 

http://zupnija-markovec.rkc.si/index.php/content/display/13/cerkev-marije-od-zdravja/20

https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_Matere_Bo%C5%BEje_od_zdravja,

 

Read 2533 times